dzisiaj jest: 21 maja 2019. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
 
Urząd Gminy
w Przesmykach
tel. +48 (25) 641-23-11
ugprzesmyki@e-bip.pl
Ochrona Środowiska

--> Ogłoszenie Wójta Gminy Przesmyki - dot. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Do pobrania: Harmonogram odbioru odpadów na 2015 r. GMINA PRZESMYKI

Do pobrania: INFORMACJA - prawidłowe segregowanie odpadów

--> Ogłoszenie Wójta Gminy Przesmyki - dot. odbioru odpadów z terenu Gminy Przesmyki

--> Ogłoszenie Wójta Gminy Przesmyki - dot. naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

KAMPANIA INFORMACYJNA związana z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami

Informuje się, że Rada Gminy Przesmyki na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku podjęła pięć uchwał związanych z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Przesmyki wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uchwała XXIII/110/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki

Uchwała XXIII/111/2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Uchwała XXIII/112/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała XXIII/113/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała XXIII/114/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych do zadawania pytań
na adres e-mail
ugzalewski@przesmyki.pl
bądź telefonicznie (25)6412311 w.109

Szczegółowe informacje na temat wdrożenia nowego systemu będą omawiane również na zebraniach wiejskich, które odbędą się we wszystkich sołectwach naszej Gminy na przełomie lutego i marca 2013 roku, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

Do pobrania: INFORMACJA - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do pobrania: DEKLARACJA - do edycji i wydruku  plik .docx w MS Word 2007 (spakowany do pliku .zip)

Do pobrania: DEKLARACJA - do wydruku  plik .pdf

Dofinansowanie WFOŚiGW

W ramach konkursu „Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni” gmina Przesmyki pozyskała na prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody 10500,00 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W maju 2012 roku na zlecenie Urzędu Gminy została wykonana ekspertyza dendrologiczna 5 szt. drzew - pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Przesmyki. Koszt inwentaryzacji wyniósł 2 000,00zł. Wykonanie ekspertyzy dało możliwość starania się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabiegi pielęgnacyjne tych cennych przyrodniczo drzew. Konkurs przeznaczony był dla przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Gmina Przesmyki zgodnie z regulaminem konkursu ubiegała się o dofinansowanie prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody znajdujących się na terenie naszej gminy.

Do pobrania: OGŁOSZENIE - dofinansowanie WFOŚiGW

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Do pobrania: PROGRAM USUWANIA AZBESTU

Co dalej z AZBESTEM?

Dnia 26.04.2013r. w siedzibie Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyła się azbestowa konferencja prasowa.

Do pobrania: Informacja prasowa

Do pobrania: PREZENTACJA - Gmina Przesmyki

Do pobrania: GALERIA - konferencja

Dofinansowanie WFOŚiGW i NFOŚiGW

Wójt Gminy Przesmyki informuje, że zadanie pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przesmyki" - etap IV dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 31 477,55 zł.

Do pobrania: OGŁOSZENIE - dofinansowanie WFOŚiGW i NFOŚiGW

Wszystko, co powinnyśmy wiedzieć o opłacie produktowej - artykuł dla przedsiębiorców

Opłata produktowa ma zmotywować przedsiębiorców do zapewniania recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych, dlatego jest ważnym elementem systemu gospodarowania odpadami. Przyczynia się w ten sposób do ograniczania ich ilości, a tym samym – poprawy stanu środowiska naturalnego. Pamiętając o zasadach zrównoważonego rozwoju, w tym o konieczności racjonalnego wykorzystania surowców, warto dowiedzieć się więcej na temat opłaty produktowej.

Do pobrania: INFORMACJA - opłata produktowa

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA